Galeria

Nieruchomości, którymi zarządzamy są różnorodne. Wśród nich znajdują się zarówno budynki nowe jak i kilkudziesięcioletnie, również te objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach naszej działalności na zlecenie Wspólnot przygotowujemy kompleksową dokumentację niezbędną do zaciągnięcia kredytów bankowych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i inne celem poprawienia stanu technicznego jak i estetyki zarządzanych przez nas budynków.

 


 
 

PRZED I PO