Stan liczników

JAK PRZESŁAĆ DO NAS STAN WODOMIERZY?
 
Udostępniamy wygodny sposób przekazywania nam stanu liczników wody poprzez wysłanie wypełnionego formularza umieszczonego poniżej.

Wypełnij formularz podając swoje imię, nazwisko oraz adres lokalu, którego dotyczą dane liczników, podaj dzień spisania stanu liczników, wypełnij odpowiednio wpisując numer/y licznika/ów i stan na dany dzień, następnie kliknij “Wyślij”.

Prosimy uzupełnić wszystkie wymagane pola (*).

 

Ilośc wodomierzy w lokalu na zimną wodę: (*)

Ilośc wodomierzy w lokalu na ciepłą wodę: (*)

Imię i Nazwisko (*):
Ulica i numer (*):
Numer lokalu (*):

Stan licznika zimnej wody: (*)
Licznik numer 1:
numer fabryczny:

stan wodomierza:
(odczyt czarnych cyfr z wodomierza)

Licznik numer 2:
numer fabryczny:

stan wodomierza:
(odczyt czarnych cyfr z wodomierza)
Licznik numer 3:
numer fabryczny:

stan wodomierza:
(odczyt czarnych cyfr z wodomierza)
Licznik numer 4:
numer fabryczny:

stan wodomierza:
(odczyt czarnych cyfr z wodomierza)

Stan licznika ciepłej wody: (*)
Licznik numer 1:
numer fabryczny:

stan wodomierza:
(odczyt czarnych cyfr z wodomierza)

Licznik numer 2:
numer fabryczny:

stan wodomierza:
(odczyt czarnych cyfr z wodomierza)
Licznik numer 3:
numer fabryczny:

stan wodomierza:
(odczyt czarnych cyfr z wodomierza)
Licznik numer 4:
numer fabryczny:

stan wodomierza:
(odczyt czarnych cyfr z wodomierza)

Informacje dodatkowe: